KHOA HỌC TIÊN PHONG
Sản Phẩm Đột Phá


Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học và Sản Phẩm của Herbalife được khai trương tại Herbalife Plaza khu vực South Bay thành phố Los Angeles.

Dưới sự lãnh đạo của Giám Đốc Nghiên Cứu Khoa Học, Tiến sĩ Steve Henig, một đội ngũ bao gồm các nhà phát triển và nhà Khoa học ưu tú, tận tâm sử dung các công nghệ tiên tiến trong đó có một phòng thí nghiệm cảm quan công nghệ cao, để tạo ra các sản phẩm Herbalife đạt chuẩn quốc tế, đưa Herbalife đi đầu trong việc sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng tốt nhất thế giới.

Bằng việc kết hợp những trí tuệ tuyệt vời, đội ngũ khoa học nội bộ của chúng tôi và Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng (NAB), bao gồm các bác sĩ ưu tú và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng, là lực lưỡng hỗ trợ đằng sau các sản phẩm mang tính đột phá của chúng tôi


Xem Video giới thiệu Lãnh Đạo Khoa Học tại đây  


LÃNH ĐẠO KHOA HỌC

TS. Steve Henig

TS. Steve Henig

Tổng Giám Đốc Khoa Học
Tập Đoàn Herbalife
GS. David Heber

GS. David Heber

Chủ tịch, Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng
Tập Đoàn Herbalife
Giám đốc Trung Tâm Dinh Dưỡng Con Người, UCLA*
GS. Louis Ignarro

GS. Louis Ignarro

Giải Thưởng Nobel* Y Học
Thành Viên Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng
Tập Đoàn Herbalife
TS. Vasilios Frankos

TS. Vasilios Frankos

Phó Chủ Tịch Cao Cấp Tập Đoàn Herbalife
Hợp Quy và An Toàn Sản Phẩm
TS. John Heiss

TS. John Heiss

Giám Đốc Thể Hình và Thể Thao
Marketing Sản Phẩm Toàn Cầu
Gary Small

Gary Small

Thành Viên Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng
Viện Dinh Dưỡng Herbalife
Rocio Medinas

Rocio Medina

Phó Chủ Tịch Giáo Dục Dinh Dưỡng
Tập Đoàn Herbalife
Florisa Barquera

Florisa Barquera

Phó Chủ Tịch Tập Đoàn Herbalife
Dinh Dưỡng Ngoài Toàn Cầu


vi-VN | 25/09/2018 6:18:21 CH | NAMP2HLASPX04