HERBALIFE NUTRITION FOUNDATION (HNF)
SỨ MẠNG DINH DƯỠNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRÁCH NHIỆM VỚI TRẺ THƠ

 

Quỹ Herbalife Nutrition Foundation (HNF) là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh cải thiện cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng cách giúp đỡ các tổ chức từ thiện cung cấp dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ. HNF được hỗ trợ bởi các Thành viên Độc lập Herbalife, gia đình, bạn bè của họ và các nhân viên Herbalife.

Tại Việt Nam, Quỹ HNF hỗ trợ thực chương trình Casa Herbalife góp phần mang lại nguồn dinh dưỡng tốt cho gần 800 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện có bốn chương trình Casa Herbalife đang được thực hiện tại Trường PTCS Xã Đàn tại Hà Nội, Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm, tại Bình Định, Hội Phụ Nữ Từ Thiện Tp. Hồ Chí Minh và Nhà Nuôi Trẻ Hướng Dượng tại Hậu Giang.

Để tìm hiểu thêm về HNF và chương trình Casa Herbalife, lòng truy cập trang web: HerbalifeNutritionFoundation.org.

 

                    

 

                            vi-VN | 22/07/2019 6:09:30 CH | NAMP2HLASPX04